…или колко е важно да разбираме новите технологии, за да бъдат в услуга на човечеството, а не да погубят неговите ценности

 

 

НАШИТЕ ЛЕКТОРИ

 

coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon

 

СКОЧИ В БЪДЕЩЕТО